Hợp đồng Chênh lệch (CFD) là một công cụ giao dịch rất phức tạp. Do sử dụng đòn bẩy, giao dịch CFD có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng cao. 72,78% nhà đầu tư bán lẻ đã bị thua lỗ trong các giao dịch CFD với nhà môi giới này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu các nguyên tắc sử dụng CFD và liệu bạn có thể chịu được rủi ro cao hay không trước khi xem xét giao dịch CFD.

Phân tích kỹ thuật

Wide Ranging Bars

What are Wide Ranging Bars?

  • Wide ranging, or long, bars occur when there is a bar that is at least 2-3 times longer than normal bars on the chart.
  • Often are the result of a major news announcement although this is not always the case.

Why are Wide Ranging Bars important?

  • Wide ranging bars signal strong momentum in the direction of the bar.
  • May signal that there is little buying interest in a bar down, and little selling interest in a bar up.
  • Can signal that possible support and resistance will not hold

So how do I use them?

If there is a wide ranging bar, generally that is a signal to stay out of the market. Our technical reports generally look for short term reversal points. If there is a wide ranging bar going into our entry, it may be a signal that the pattern being traded will not hold. In this case, we may simply cancel the trade.

Bearish Wide Ranging Bar (USD/CHF, 30 minute)

Bullish Wide Ranging Bar (EUR/CHF, 30 minute)

Đăng ký tài khoản. Bắt đầu sau chưa đầy 5 phút.