Hợp đồng Chênh lệch (CFD) là một công cụ giao dịch rất phức tạp. Do sử dụng đòn bẩy, giao dịch CFD có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng cao. 72,78% nhà đầu tư bán lẻ đã bị thua lỗ trong các giao dịch CFD với nhà môi giới này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu các nguyên tắc sử dụng CFD và liệu bạn có thể chịu được rủi ro cao hay không trước khi xem xét giao dịch CFD.

Phân tích kỹ thuật

Bullish and Bearish Flags

What are Bullish and Bearish Flags?

  • Bullish flags are formations that occur when the slope of the channel connecting highs and lows of consolidating prices after a significant move up is parallel and declining. The trend before the flag must be up.
  • Bearish flags are formations that occur when the slope of the channel connecting highs and lows of consolidating prices after a significant move down is parallel and rising. The trend before the flag must be down.

Why are Bullish and Bearish Flags important?

Flags imply that the market cannot decide whether to break up or down. Once the flag is broken by the price, there may be a substantial move in the direction of the break.

So how do I use them?

Flags can be used to interpret large breaks in price. If the price breaks through the flag to the downside, there may be a large move down. Similarly, if the price breaks through the flag to the upside, there may be a large move up. We may use these to help identify a trend or to confirm a Gartley or butterfly pattern.

Bài tiếp theo

Đăng ký tài khoản. Bắt đầu sau chưa đầy 5 phút.