Hợp đồng Chênh lệch (CFD) là một công cụ giao dịch rất phức tạp. Do sử dụng đòn bẩy, giao dịch CFD có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng cao. 72,78% nhà đầu tư bán lẻ đã bị thua lỗ trong các giao dịch CFD với nhà môi giới này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu các nguyên tắc sử dụng CFD và liệu bạn có thể chịu được rủi ro cao hay không trước khi xem xét giao dịch CFD.

Gửi & Rút Tiền

Sử dụng phương thức thanh toán thuận tiện nhất để bạn gửi, rút hoặc chuyển khoản giữa các tài khoản.

Tại FVP Trade, việc gửi và rút tiền rất đơn giản, dễ hiểu và tiết kiệm thời gian. Chúng tôi không ngừng nỗ lực để nâng cao các tùy chọn gửi và rút tiền của bạn, giúp quá trình này an toàn, hiệu quả cao và dễ sử dụng. FVP Trade có nhiều phương thức nạp tiền vào tài khoản giúp quá trình nạp tiền của bạn trở nên đơn giản hơn, cũng như rút tiền dễ dàng để đảm bảo bạn có thể tận hưởng số tiền của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng.

MethodCurrencyMinMaxProcessing Time*Fee
Credit/Debit Cards
USD | EUR5 USD | 5 EUR10,000 USD | 10,000 EURAutomatic, instantlyFREE
USD | IDR5 USD | 5 IDRAutomatic, instantlyFREE
USD | UER5 USD | 5 EURAutomatic, instantlyFREE
MYR5 USD6,5000 USDAutomatic, instantlyFREE
CNY5 USD11,000 USDAutomatic, instantlyFREE
EUR5 USD15,000 USDAutomatic, instantlyFREE
Online Banking
USD | EUR5 USD | 5 EUR10,000 USD | 10,000 EURAutomatic, instantlyFREE
USD | IDR5 USD | 5 IDRAutomatic, instantlyFREE
USD | UER5 USD | 5 EURAutomatic, instantlyFREE
MYR5 USD6,5000 USDAutomatic, instantlyFREE
CNY5 USD11,000 USDAutomatic, instantlyFREE
EUR5 USD15,000 USDAutomatic, instantlyFREE
E-Wallet
USD | EUR5 USD | 5 EUR10,000 USD | 10,000 EURAutomatic, instantlyFREE
USD | IDR5 USD | 5 IDR12,000 USD | 10,000 EURAutomatic, instantlyFREE
USD | UER | JPY | CNY | KRW…5 USD | 5 EURAutomatic, instantlyFREE
USD | UER | JPY | CNY | KRW…5 USD6,5000 USDAutomatic, instantlyFREE
JPY | USD | EUR5 USD11,000 USDAutomatic, instantlyFREE
Bank Wire Transfer ( China only)
USD | EUR5 USD | 5 EUR10,000 USD | 10,000 EURAutomatic, instantly1%
USD | IDR5 USD | 5 IDR12,000 USD | 10,000 EURAutomatic, instantly2%
MethodCurrencyMinMaxProcessing Time*Fee
Credit/Debit Cards
USD | EUR5 USD | 5 EUR10,000 USD | 10,000 EURAutomatic, instantlyFREE
USD | IDR5 USD | 5 IDRAutomatic, instantlyFREE
USD | UER5 USD | 5 EURAutomatic, instantlyFREE
MYR5 USD6,5000 USDAutomatic, instantlyFREE
CNY5 USD11,000 USDAutomatic, instantlyFREE
EUR5 USD15,000 USDAutomatic, instantlyFREE
Online Banking
USD | EUR5 USD | 5 EUR10,000 USD | 10,000 EURAutomatic, instantlyFREE
USD | IDR5 USD | 5 IDRAutomatic, instantlyFREE
USD | UER5 USD | 5 EURAutomatic, instantlyFREE
MYR5 USD6,5000 USDAutomatic, instantlyFREE
CNY5 USD11,000 USDAutomatic, instantlyFREE
EUR5 USD15,000 USDAutomatic, instantlyFREE
E-Wallet
USD | EUR5 USD | 5 EUR10,000 USD | 10,000 EURAutomatic, instantlyFREE
USD | IDR5 USD | 5 IDR12,000 USD | 10,000 EURAutomatic, instantlyFREE
USD | UER | JPY | CNY | KRW…5 USD | 5 EURAutomatic, instantlyFREE
USD | UER | JPY | CNY | KRW…5 USD6,5000 USDAutomatic, instantlyFREE
JPY | USD | EUR5 USD11,000 USDAutomatic, instantlyFREE
Bank Wire Transfer ( China only)
USD | EUR5 USD | 5 EUR10,000 USD | 10,000 EURAutomatic, instantly1%
USD | IDR5 USD | 5 IDR12,000 USD | 10,000 EURAutomatic, instantly2%